ReadyPlanet.com
dot dot
Karsten Solheim ผู้ปฏิวัติวงการกอล์ฟ

Karsten Solheim ผู้ปฏิวัติวงการกอล์ฟโลก.

       Karsten Solheim ผู้ให้กำเหนิดไม้กอล์ฟ PING และเป็นผู้ปฏิวัติเทคโนโลยี่วงการกอล์ฟโลกมากมาย  จนได้รับรางวัล World Golf Hall of Fame

ผลงานของ Karsten  Solheim  ที่ได้รับการจดบันทึกเข้าสู่

World Golf Hall of Fame

1.  การผลิตใบเหล็กโดยใช้วิธีการหล่อ ( CASTING)

2.  ออกแบบใบเหล็กให้มีการกระจายน้ำหนัก

3.  การทำ Custom-Fitting

4.  ระบบจุดสี

5.  การอบความร้อนให้เหล็กมีความนุ่มและโมเลกุลเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ ( Heat Treating Process)

6.  เครื่องวัด Loft and Lie

7.  สร้าง " L " Wedge

8.  จัดทำระบบ Serial number

9.  สร้างหุ่นยนต์ทดสอบไม้กอล์ฟ  "PING MAN"

 

1.  การผลิตใบเหล็กโดยใช้วิธีการหล่อ ( CASTING)

    ตั้งแต่มีการเริ่มต้นเล่นกีฬากอล์ฟ ใบเหล็กจะทำจากเหล็กคาร์บอนสตีลล์ (FORGED)  โดยทำเหล็กให้ร้อนแล้วใช้การตีขึ้นรูปเป็นใบเหล็ก  ซึ่งใช้กันมานาน จน Karsten Solheim เป็นบุคคลแรกที่คิดค้นใบเหล็กที่ทำจากการหล่อ (Casting)  โดยนำเนื้อเหล็กไปหลอมจนเป็นของเหลว แล้วจึงเทลงไปในแม่พิมพ์  และได้ใบเหล็กของไม้กอล์ฟในที่สุด  วิธีการผลิตใบเหล็กแบบการหล่อ (Casting) จึงได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบัน เพราะสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว

 

2.  ออกแบบใบเหล็กให้มีการกระจายน้ำหนัก

         ใบเหล็กแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะแผ่นบางๆ ซึ่งตียากและไม่ค่อยมีความแน่นอนแม่นยำ Karsten Solheim จึงคิดค้นใบเหล็กที่มีการกระจายน้ำหนักที่ดี โดยออกแบบให้ใบเหล็กมีแอ่งอยู่ด้านหลัง (CAVITY BACK) ซึ่งช่วยให้ใบเหล็กมีขนาดของหน้าไม้ใหญ่ขึ้น  ชดเชยความผิดพลาดให้กับนักกอล์ฟสูงขึ้น  แม้ตีไม่โดนกลางหน้าไม้  ก็ยังสามารถส่งให้ลูกกอล์ฟลอยไปได้ไกล  ไม่เสียระยะ และลดอาการสะท้านมือได้อย่างน่าประหลาดใจ  จึงนับได้ว่า PING เป็นไม้กอล์ฟเจ้าแรกที่มีใบเหล็กในลักษณะนี้  และเป็นต้นแบบให้กับไม้กอล์ฟรายอื่นๆในโลกของอุตสาหกรรมกอล์ฟ.

 

3.  การทำ Custom-Fitting

         Karsten Solheim เป็นวิศวกรที่รักในกีฬากอล์ฟอย่างสุดขั้วหัวใจ  และคิดว่าในเมื่อสรีระของนักกอล์ฟแต่ละคนไม่เท่ากัน  ดังนั้นจึงน่าจะมีความแตกต่างกันไปสำหรับไม้กอล์ฟในของแต่ละคน  Karsten Solheim  จึงเริ่มทำระบบ Custom-Fitting ขึ้นเป็นรายแรกของวงการกอล์ฟ   โดยเน้นในเรื่องของมุมของไม้กอล์ฟ (Lie Angle) แต่ขั้นตอนยังยุ่งยากและใช้เวลามากในการทำในระยะแรก

 

4.  ระบบจุดสี

          ต่อเนื่องมาจากการทำระบบ Custom Fitting ของ Karsten Solheim  ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลาในการทำนาน เขาจึงคิดค้นถึงระบบที่จะทำให้การทำ Custom Fitting ง่ายและไม่ยุ่งยาก  จนในที่สุดก็มาเป็นระบบจุดสี  โดยใช้วิธีการวัดส่วนสูงและความสูงของข้อมือจากพื้น ของนักกอล์ฟแต่ละคน  แล้วนำค่าที่วัดได้ทั้ง 2 ค่ามาประมวลผลในตารางสีของ PING ซึ่งจุดสีแต่ละสีก็จะมี Lie Angle ที่แตกต่างกัน  และจะเป็นมุมที่ถูกต้องเหมาะสมกับสรีระของนักกอล์ฟท่านนั้นๆ 

      Karsten Solheim  ได้ทำการจดสิทธิบัตรระบบจุดสีนี้ไว้  จึงเป็นเอกสิทธิ์ของ PING แต่เพียงผู้เดียว ในการทำ Custom Fitting ในระบบนี้.

 

5.  การอบความร้อนให้เหล็กมีความนุ่มและโมเลกุลเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ

( Heat Treating Process)

          ด้วยการที่  Karsten Solheim  เป็นวิศวกรที่เก่งและคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา จากการที่เขาเป็นคนคิดการผลิตใบเหล็กด้วยวิธีการหล่อ  แต่เหล็กที่ได้จากการหล่อนั้นจะมีความแข็งมากเกินไป และโมเลกุลของเนื้อเหล็กก็เรียงตัวกันอย่างไม่สม่ำเสมอ

      Karsten Solheim  จึงได้คิดค้นวิธีที่จะทำให้ใบเหล็กที่เกิดจากการหล่อมีเนื่อเหล็กที่นุ่มลง เพื่อการดัด Lie Angle ให้ตรงกับระบบของจุดสีได้  โดยการนำใบเหล็กที่ได้จากการหล่อ ไปอบในเตาอบด้วยความร้อนสูง (Heat-treating Process)  จนได้ความนุ่มที่เหมาะสม  ได้ค่าความแข็ง Rockwell Scale-32 และมีการเรียงตัวของโมเลดุลอย่างสม่ำเสมอขึ้น 

 

          ภาพแสดงการเรียงตัวของโมเลกุลของเนื้อเหล็ก ก่อนและหลังการทำ Heat-treating Process จนโมเลกุลของเนื้อเหล็กเรียงตัวกันอย่างสม่ำเสมอ และมีค่าความแข็งลดลง จาก 60 เหลือเพียง 32

     หมายเหตุ.ค่าความแข็งของโลหะ Rockwell Scale อยู่ที่ 1-80  (ปรอทเป็นโลหะที่อ่อนที่สุด มีค่าเท่ากับ =1 ส่วนเพชรเป็นโลหะที่แข็งที่สุด มีค่าเท่ากับ =80 )  โลหะที่ใช้ทำใบเหล็กของ PING คือ Stainless เบอร์ 17-4 ซึ่งเมื่อผ่านการหลอมและแข็งตัวแล้วจะมีความแข็ง Rockwell Scale อยู่ที่ 60  ส่วนเหล็กคาร์บอนสตีลล์ (FORGED) มีค่า Rockwell Scale อยู่ที่ 28

 

6.  เครื่องวัด Loft and Lie

           Karsten Solheim  เป็นคนแรกที่ทำเครื่องวัด Loft and Lie ของหัวไม้กอล์ฟ  ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมกอล์ฟ   และองศาของหน้าไม้นี่เองที่เป็นตัวกำหนดเบอร์ของเหล็กภายในชุดเหล็ก   เป็นการสร้างมาตราฐานที่สำคัญของวงการกอล์ฟอีกอย่างหนึ่งของ Karsten Solheim 

 

7.  สร้าง " L " Wedge

       Karsten Solheim  เป็นคนสร้าง LOP Wedge เป็นคนแรก  L-Wedge ตัวแรกของโลกก็คือ L-Wedge ของ PING ที่สร้างโดย Karsten Solheim  นั่นเอง  โดยมีองศาหน้าไม้อยู่ที่ 60 องศา

 

8.  จัดทำระบบ Serial number

           Karsten Solheim   เป็นผู้ริเริ่มจัดทำระบบ Serial Number ซึ่งจะสลักติดอยู่ที่คอของใบเหล็ก  Serial Number มีประโยชน์ในด้านการเก็บข้อมูลของชุดเหล็กนั้นๆ  โดยจะบ่งบอกว่า  ชุดเหล็กชุดนั้น เป็นรุ่นอะไร ,จุดสี , Flex และชนิดของก้าน , ความยาวของก้าน , ขนาดและรุ่นของ Grip , จำนวนชิ้นภายในชุด และวันเดือนปีที่ผลิต   ซึ่ง PING ให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลของสินค้าและจัดเก็บเป็นไว้ตลอดเวลา

      ทำให้ PING เหนือกว่าไม้กอล์ฟในยี่ห้ออื่นคือ  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเหล็กเพียงชิ้นเดียวได้  ในกรณีที่เหล็กนั้นชำรุดหรือหายไป  เพียงแจ้ง Serial Number มายังบริษัทฯ ทางโรงงานที่อริโซน่า สหรัฐอเมริกา  ก็จะสามารถผลิตไม้กอล์ฟมาให้ได้  ตามข้อมูลจาก Serial Number นั้นๆ  ลูกค้าก็จะได้ไม้กอล์ฟตรงตามสเปคเดิมทุกประการ

 

9.  สร้างหุ่นยนต์ทดสอบไม้กอล์ฟ  "PING MAN"

           จากการที่มีโรงงานผลิตไม้กอล์ฟ PING เป็นของตนเอง     Karsten Solheim   จึงคิดค้นสร้างหุ่นยนต์  เพื่อใช้ในการทดสอบไม้กอล์ฟ PING ที่ผลิตขึ้นมาจากโรงงาน   เจ้าหุ่นยนต์ "PING MAN" จึงถูกสร้างขึ้นมา  และได้รับการยอมรับว่า เป็นหุ่นยนต์ที่มีจังหวะในการตี  เหมือนกับคนตีมากที่สุด   และมีความแม่นยำมากที่สุดอีกด้วย 

       ปัจจุบัน PING MAN ผ่านการพัฒนาจนสามารถทำความเร็วของ Club Head Speed ได้ถึง 180 mph  และถูกสร้างขึ้นมาถึง 5 ตัวแล้ว

 

 

ประวัติของ Karsten Solheim  (PING'S  HISTORY)

     ความเป็นมาของครอบครัว     

        Karsten  Solheim    ผู้ก่อตั้ง PING เป็นชาวนอร์เวย์ เกิดเมื่อปี ค.ศ.1911   ครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเขามีอายุเพียง 2 ปี    บิดาของเขายากจน มีอาชีพเป็นช่างทำรองเท้า ทำให้เขาต้องทำงานหาเงินเรียนหนังสือตั้งแต่เด็ก     แต่ด้วยความพากเพียรทำให้เขาเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกล

         เริ่มงานวิศวกรรมครั้งแรกกับบริษัท GE (General Electric)  งานที่เขาทำในยุคแรก ๆ มีทั้งการสร้างระบบค้นหาผ่านดาวเทียม   ออกแบบเครื่องบินไอพ่น    สร้างเสาอากาศโทรทัศน์ 

     

     เริ่มทำไม้กอล์ฟด้วยตนเอง 

 

       Karsten  Solheim    เริ่มเล่นกอล์ฟเมื่อตอนอายุ 43 ปี แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ไม่ดีคือ การพัตกอล์ฟระยะ 3 ฟุต    และนี่คือแรงบันดาลใจให้เขาลงทุนซื้อเครื่องหลอมเหล็กเพื่อทำพัตเตอร์ไว้ใช้เองในโรงรถของเขา    พัทเตอร์อันแรกที่ Karsten  Solheim ทำเป็นพัทเตอร์รูปทรงเป็นกล่องสี่เหลี่ยม  โดยให้ชื่อว่า 1-A (ปี ค.ศ.1959)

 

 

     ที่มาของคำว่า "PING"

 

       Karsten  Solheim    เริ่มผลิตพัตเตอร์ของเขาออกขาย โดยทำเป็นธุรกิจเล็กๆ ภายในโรงรถของเขา แต่ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อยี่ห้อ  จนวันหนึ่งเขาได้เอาพัตเตอร์ 1-A มาเคาะเล่นภายในห้องครัว  เสียงที่เกิดจากการที่หน้าพัตเตอร์กระทบลูกแล้ว  จะมีเสียงดัง “ปิ้ง” ภรรยาของเขาจึงบอกว่า นี่แหล่ะเป็นชื่อของยี่ห้อไม้กอล์ฟที่จะนำออกมาขาย จึงเป็นที่มาของชื่อว่า PING  ซึ่งก็คือเสียงของลูกกอล์ฟเวลาปะทะกับพัตเตอร์ 1-A นั่นเอง

 

 

     PING Putter "ANSER"

 

       Karsten  Solheim  ใช้เวลาหลายปีที่จะทำพัตเตอร์ที่ถูกใจตัวเอง  ให้ความแม่นยำและแน่นอนสูง   เขาได้คิดค้นทำพัตเตอร์มีการกระจายน้ำหนักที่ดี (Heel-Toe Weighting) ในปี ค.ศ.1967 ซึ่งทำให้หน้าตาของพัตเตอร์แปลกแตกต่างไปจากเดิม     ซึ่งก็คือพัตเตอร์ PING ANSER นั่นเอง ผู้คนจึงหัวเราะเขาและไม่ยอมรับพัตเตอร์ ANSER   แต่ด้วยความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ    เขาจึงตระเวนไปตามสนามกอล์ฟเพื่อนำพัตเตอร์ANSERไปให้โปรกอล์ฟลองใช้ 

 

 

       Julius Boros เป็นโปรกอล์ฟคนแรกที่ใช้ ANSER Putter และชนะใน PGA TOUR ในรายการ Phoenix Open 1967   หลังจากนั้นก็มีโปรกอล์ฟที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้พัตเตอร์ ANSER ของเขารวมทั้ง แจ็ค นิคคลอส, ชิชิ โรดิเกรซ และแกรี่ เพลเยอร์ 

 

 

 

       และในที่สุด ANSER จึงเป็นพัตเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจากโปรทั่วโลก  และเริ่มทำให้ธุรกิจของKarsten  Solheim    เติบโตอย่างรวดเร็ว  จากการสั่งซื้อของนักกอล์ฟและโปรจากทั่วโลก 

 

      และพัตเตอร์ ANSER ก็คือต้นแบบของพัตเตอร์ในปัจจุบัน ที่หลายยี่ห้อลอกเรียนแบบไปผลิตเป็นพัตเตอร์ในชื่อของตนเอง  แต่รูปทรงก็คือรูปทรงที่มาจากพัตเตอร์ ANSER ของ PING นั่นเอง

 

       การเริ่มต้นทำระบบ CUSTOM FITTING 

 

        ในปี ค.. 1970 Karsten  Solheim  เริ่มให้ความสนใจในการทำCustom Club Fitting ให้กับบรรดานักกอล์ฟอาชีพที่เล่นอยู่ใน PGA TOUR, USA        โดยช่วยปรับอุปกรณ์กอล์ฟของเขาเหล่านั้นให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย วิธีการคือ  ใช้เหล็กซึ่งเป็นเหล็กที่แต่ละคนตีแล้วมั่นใจที่สุดแล้วปรับไม้กอล์ฟอื่น ๆ ทั้งชุดให้มี Loft และ Lie Angle ให้ไล่เลียงและเหมาะสมกันทั้งชุด      มีหลายครั้งที่บรรดาโปรกอล์ฟเหล่านั้น ชนะการแข่งขันในอาทิตย์ต่อมา     หลังจากได้ปรับแต่งอุปกรณ์กอล์ฟไป    ดังนั้น Karsten  Solheim  จึงมีความเชื่อว่าการปรับแต่งไม้กอล์ฟให้เหมาะสมกับระดับฝีมือ     จึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้นักกอล์ฟพัฒนาเกมส์กอล์ฟได้ยิ่งขึ้น

 

 

       Karsten  Solheim  รู้ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่มักจะซื้อชุดกอล์ฟที่มีวางขายอยู่บนชั้นโชว์ทั่วไป      โดยมิได้คำนึงถึงสรีระ และระดับฝีมือที่ตนมี      ดังนั้นเขาจึงพัฒนาระบบจุดสีอันโด่งดังนี้ขึ้นมา โดยวัดระดับความสูง และระยะระหว่างปลายนิ้วถึงพื้น     เพื่อเลือกสเปคของไม้ให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย เมื่อเวลาผ่านไป การทำ Custom Club Fitting ของ PING ไม่ได้หยุดยั้งอยู่แค่นั้น    แต่กลับพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะสรีระที่แตกต่างกันของนักกอล์ฟแต่ละคนด้วย

 

       เกียรติยศและความสำเร็จ.

 

        Karsten  Solheim  นับเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของวงการกอล์ฟโลก  เขาได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้อุปกรณ์กอล์ฟมีเทคโนโลยี่ที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก  และประสบความสำเร็จสูงสุดในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟ  จนได้รับให้เข้าสู่ World Golf Hall of Fame ในปี ค.ศ.2001 (หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว 1 ปี )  และในปี ค.ศ.1988 ยังได้รับรางวัล "E" AWARD FOR EXPORT EXPANSION  จากประธานาธิบดี Ronald Reagan อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
โลกของกีฬากอล์ฟ

ประวัติศาสตร์กีฬากอล์ฟ History of Golf
ประวัตินักกอล์ฟที่ชื่อเสียงในอดีต
ประวัติศาสตร์กอล์ฟไทย
ประวัติความเป็นมาของลูกกอล์ฟ ( History of Golf Balls.)
ความหมายของ GOLF
ระบบ Fitting ของ PING
โปร PING ในทุก PGA ทั่วโลก
สนามกัซซันเลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
สนามกอล์ฟรอยัลเชียงใหม่ กอล์ฟคลับ
ร้านเชียงใหม่กอล์ฟเซอร์วิส article
สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา จ.เชียงใหม่ article
สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ
LIVE SCORE & GOLF NEWS 2021
FedEx Cup article
อุปกรณ์กอล์ฟภายในถุงของนักกอล์ฟ
สนามเชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
Bubba's G15 Drivers
การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน
PING Gold Putter Vault
WORLD GOLF RANKING article
การพัฒนาเกมส์กอล์ฟ...Development
Kelap Rahman Putra , Malaysia 2010
SRIXON'S PRO IN PGA
มารู้จักสนามกอล์ฟกันเถอะ
ทำไมต้องเป็น Birdy , Eagle , Albatross , Bogey
รอยDIVOTจากการตีเหล็กแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลdot
โปรแจ๊ค " ไอศูรย์ ศิริขันธ์ "
dot
bulletร้านเชียงใหม่กอล์ฟเซอร์วิส
bulletหลักสูตรการเรียนกอล์ฟ
bulletทำเนียบลูกศิษย์...โปรแจ๊ค.
bulletIN MY BAG.
dot
ไม้กอล์ฟ,อุปกรณ์กอล์ฟ
dot
dot
PING SERIES
dot
bulletPING G430 SERIES
bulletPING G425 SERIES
bulletPING G410 SERIES
bulletPING G400
bulletPING G SERIES
bulletPING G30 SERIES
dot
PING IRONS
dot
bulletPING i525 IRONS
bulletPING G410 IRONS
bulletPING G400 IRONS
bulletPING BLUEPRINT IRONS
bulletPING G710 IRONS
bulletPING G700 IRONS
bulletPING i500 IRONS
bulletPING i210 IRONS
bulletPING i200 IRONS
dot
PING WOMEN'S
dot
bulletPING GLe2 Ladies
dot
PING WEDGE
dot
bulletPING WEDGE GLIDE4.0
bulletPING WEDGE GLIDE FORGDE
bulletPING WEDGE GLIDE 3.0
bulletPING WEDGE GLIDE 2.0 Stealth
bulletPING WEDGE GLIDE 2.0
dot
PING PUTTER
dot
bulletPLD Milled Putter
bulletPING 2021 PUTTER
bulletPING PUTTER HEPPLER
bulletPING PUTTER VAULT 2.0
bulletPING PUTTER SIGMA 2
bulletPING PUTTER Sigma-G
dot
PING HEADWEAR
dot
bulletPING CAP
dot
PING GOLF BAG
dot
bulletHOOFER TOUR
bulletPIONEER 214
bulletTraverse
bulletDLX
bulletHOOFER 201
bulletHOOFER14
bulletHOOFERLITE
bulletHOOFER MONSOON
bulletPIONEER MONSOON
dot
PING WORLD
dot
bulletPING PROFESSINALS
bulletระบบการ Fitting ของ PING
bulletKarsten Solheim ผู้ปฏิวัติวงการกอล์ฟ
bulletขั้นตอนการผลิตชุดเหล็ก PING
dot
XXIO
dot
bulletXXIO 12
bulletXXIO 11
bulletXXIO X-eks
bulletXXIO PRIME-11
bulletXXIO 12 LADIES
dot
SRIXON
dot
bulletSRIXON ZX4
bulletSRIXON ZX5-7 Series
bulletSRIXON Z85 SERIES
bulletSRIXON Z-FORGED IRONS
bulletSRIXON GOLF BAG
bulletSRIXON GOLF BALLS
bulletSRIXON PROFESSINALS
dot
Cleveland Golf
dot
bulletCleveland Wedge CBX ZIPCORE
bulletCleveland Wedge RTX ZIPCORE
bulletCleveland Wedge CBX2
bulletCleveland Wedge RTX-4
bulletCleveland Packege Set
bulletCleveland Huntington Beach Soft Premier
bulletCleveland FrontLine Putter
bulletCleveland Huntington Beach Soft Putter
dot
FootJoy
dot
bulletFootJoy Golf Shoe
bulletFootJoy Shoes - Women's
dot
GOLF SHAFTS
dot
bulletKURO KAGE Shaft
bulletBASSARA Shaft
bulletDAIMANA Shaft
bulletFUBUKI Shaft
bulletALDILA Shaft
dot
Other Golf
dot
bulletชุดกอล์ฟให้เช่า Golf Club Rental
bulletไม้กอล์ฟเด็ก Junior Golf
bulletGOLF HEAD COVERS
bulletCover หัวไม้กอล์ฟไหมพรม
dot
ประวัติศาสตร์กีฬากอล์ฟ
dot
bulletประวัติศาสตร์กีฬากอล์ฟ History of Golf
bulletประวัตินักกอล์ฟที่ชื่อเสียงในอดีต
bulletประวัติศาสตร์กอล์ฟไทย
bulletประวัติความเป็นมาของลูกกอล์ฟ
dot
โลกของกีฬากอล์ฟ
dot
bulletLive Score
bulletWORLD GOLF RANKING
bulletความหมายของคำว่า"GOLF"
bulletการเข้าสู่โลกของกีฬากอล์ฟของนักกอล์ฟมือใหม่
bulletลูกเล่นกอล์ฟกับชัยชนะในกีฬากอล์ฟ
bulletอุปกรณ์ที่จำเป็นของนักกอล์ฟ
bulletคุณสมบัติของนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จ
bulletการพัฒนาเกมส์กอล์ฟ
bulletทำไมต้องเป็น Birdy , Eagle , Albatross , Bogey
bulletมาทำความรู้จักสนามกอล์ฟมาตราฐานกันเถอะ
bulletการเตรียมพร้อมในการแข่งขันกอล์ฟ
bulletโฆษณากอล์ฟสิงห์
bulletแนะนำการเลือกใช้ลูกกอล์ฟ
bulletขั้นตอนการใส่กริพด้วยตนเอง
dot
การวิเคราะห์วงสวิง ( The Model of Golf Swing )
dot
bullet1.ท่าการยืน ( Set up )
bullet2.เริ่มการลากไม้ ( Takeaway )
bullet3.ครึ่งวงสวิง ( Half Swing )
bullet4.จุดสูงสุดสวิง ( Top Swing )
bullet5.เริ่มการเข้าตีลูก ( Down Swing )
bullet6.จุดปะทะลูก,ตีลูก ( Impact )
bullet7.การส่งถ่ายพลัง ( Follow through )
bullet8.ท่าจบสวิง ( Finish )
dot
เทคนิคการเล่นกอล์ฟ
dot
bulletการจับกริพ ( The Grip )
bulletการจับกริพพัตเตอร์แบบ Reverse Overlaping Grip.
bulletOffset ของใบเหล็ก
bulletรอยDIVOTจากการตีเหล็ก
bulletการฝึกซ้อมพัท
dot
ประสบการณ์กอล์ฟกับโปรแจ๊ค
dot
bullet6th.Albatross International Junior Golf 2014
bulletSingapore Island Country Club 2007
bulletKelap Rahman Putra Malaysia 2007
bulletKelap Rahman Putra Malaysia 2010
bulletKOREA GOLF SHOW 2010
dot
สนามกอล์ฟภาคเหนือ
dot
bulletสนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา
bulletรอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ คลับ
bulletสนามกัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
bulletสนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ
bulletสนามเชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเจอร์รัล ริสอร์ท
dot
ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟ
dot
bulletHONDA LPGA THAILAND 2019
bulletHONDA LPGA THAILAND 2013
bulletHonda LPGA Thailand 2012
bulletHONDA LPGA THAILAND 2011
bulletHONDA PTT LPGA THAILAND 2010
bulletHONDA LPGA THAILAND 2009
bullet กอล์ฟกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"
bulletกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์"
bulletกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์"
Copyright © 2010 All Rights Reserved.