ReadyPlanet.com


ความเหลื่อมล้ำระหว่างภาวะระยะยาวกับปัญหาสุขภาพจิตในอังกฤษ


ปัญหาสุขภาพกายจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตที่ไม่ดีอย่างมีนัยสำคัญ และในทางกลับกันประมาณร้อยละ 30 ของผู้ที่มีภาวะสุขภาพร่างกายในระยะยาวก็มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นกัน โดยส่วนใหญ่มักเป็นโรคซึมเศร้า/วิตกกังวล 

ปัญหาสุขภาพจิตใจ อาจทำให้ความเจ็บป่วยทางร่างกายรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายในการรักษา ผลกระทบของสุขภาพจิตที่ไม่ดีต่อความเจ็บป่วยทางกายคาดว่าจะทำให้ NHS เสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 8 พันล้านปอนด์ต่อปี อาการทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายทางการแพทย์ได้มักมีพื้นฐานมาจากสุขภาพจิตที่ไม่ดี และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3 พันล้านปอนด์ต่อปีของ NHS  ผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรงก็มีอัตราป่วยทางกายสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีผลอย่างมากต่ออายุขัย


ผู้ตั้งกระทู้ ทู :: วันที่ลงประกาศ 2023-01-06 13:18:39


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.