ReadyPlanet.com


สมองของคนออทิสติกมียีน 275 ยีน


 สมองของคนออทิสติกมียีน 275 ยีนที่มีระดับการแสดงออกที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม สมองของผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มียีนที่แสดงออกแตกต่างกัน 638 ยีน รองลงมาคือโรคจิตเภท (220) พาร์กินสัน (97) โรคไบโพลาร์ (58) และโรคซึมเศร้า (27)ระดับการแสดง พฤติกรรม ออกของผู้ชายที่เป็นออทิสติกจะแตกต่างกันมากกว่าของผู้หญิงที่เป็นออทิสติก ในขณะที่สมองของผู้หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความแตกต่างกันมากกว่าผู้ชายที่มีภาวะซึมเศร้า อีกสี่เงื่อนไขไม่แสดงความแตกต่างทางเพศผู้ตั้งกระทู้ yy (MinkProlevel-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-01-12 15:46:22


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.